Expertise

Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen heeft een brede algemene juridische expertise met daarnaast uiteraard meerdere specialismen. Vanouds is het kantoor werkzaam ten behoeve van:

  • particulieren
  • ondernemingen
  • overheden
  • banken
  • branche-organisaties
  • verzekeringsmaatschappijen
  • verenigingen en stichtingen

Een notaris is per definitie dé onafhankelijke behartiger van toevertrouwde belangen. Notarissen hebben een ambtelijke aanstelling en opereren veelal als onpartijdige deskundige.

Wij bieden juridisch maatwerk voor ondernemers, particulieren, instellingen en overheden en in onze dienstverlening hechten wij veel waarde aan een goede bereikbaarheid.

Als cliënt vindt u bij Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen een aanspreekpunt voor alle vragen. De dienstverlening wordt afgestemd op uw wensen en mogelijkheden en gebaseerd op duidelijke afspraken. De manier waarop Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen zaken doet staat borg voor een sfeer van openheid en wederzijds vertrouwen. Een hoog juridisch niveau en probleem oplossend vermogen gaan gepaard met een doelgerichte en snelle service.

Cliënten kunnen terecht voor advisering op het gebied van het personen- en familierecht, het erfrecht, het ondernemingsrecht en de registergoederen (advies)praktijk. De in vele jaren opgebouwde ervaring stelt Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen in staat cliënten ook in andere juridische vraagstukken op slagvaardige wijze te begeleiden.