Stichtingen & verenigingen

Heeft u met anderen een gezamenlijke hobby, belang of streeft u een gezamenlijk doel na, dan is het vaak verstandig een rechtspersoon in de vorm van een vereniging of stichting op te richten.

Vraag offerte aan Contact opnemen

Het voordeel van deze soort rechtspersonen is het scheiden van aansprakelijkheid en vermogen. Een stichting kan ook als beheerder van familievermogen of aandelen in een familiebedrijf van nut zijn.

Ook bij het oprichten of het wijzigen van de statuten van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting zijn wij u graag behulpzaam. Wij adviseren op basis van recente wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen die sinds 1 juli 2021 ook voor verenigingen en stichtingen geldt. Elke vereniging of stichting moet voor 1 juli 2026 de statuten van de stichting of vereniging hierop aanpassen.

De Stichting

De stichting kan door één persoon worden opgericht. De stichting kent geen leden en kan - in afwijking van de vereniging - uitsluitend bij notariële akte of bij testament worden opgericht. De stichting kent minimaal één bestuurder, maar kent geen algemene ledenvergadering, dit vanwege gemeld ledenverbod. De stichting en de statuten worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als de stichting een algemeen belang nastreeft kun je onder bepaalde voorwaarden een zogenaamd ANBI status aanvragen. Ook hier kunnen wij meer informatie over geven.

Vereniging (met volledige rechtsbevoegdheid)

Een vereniging kan door tenminste twee personen worden opgericht door een mondelinge of schriftelijke afspraak (informele vereniging) of bij notariële akte (vereniging met volledige rechtsbevoegdheid). Een vereniging heeft, in tegenstelling tot de stichting, leden. De hoogste macht komt binnen een vereniging toe aan de algemene ledenvergadering. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en diens statuten worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Wilt u teruggebeld worden door een van onze specialisten?

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*