Bedrijfsprofiel

Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen heeft in de meest uiteenlopende (notariële) vakgebieden de nodige expertise in huis. Iedere particulier of ondernemer kan bij ons rekenen op een luisterend oor, zonodig van één of meer specialisten.

 • Notarissen van 1906 tot 1985

  1906- notaris J.H.F. Wijnands
  1942- notaris E.P. Chr. Wolfs
  1965- notaris P.H. Sleven

  In 1985 volgde mr. H.J.M. Van de Weijer de overleden notaris P.H. Sleven op.

 • 1988
  Van de Weijer & Leussink, notarissen

  mr. C.J. Leussink werd in 1988 tot notaris benoemd op een nieuwe standplaats te Heerlen en nog in hetzelfde jaar besloten beide notarissen te associëren en verder te gaan onder de naam "Van de Weijer & Leussink, notarissen".

 • 2003
  Van de Weijer · Leussink · Hendriks · notarissen

  Sinds notaris Van de Weijer en notaris Leussink met ingang van 1 juni 1988 de handen ineen hebben geslagen, is er met recht sprake van een 'kennisbolwerk'. Na 15 jaar "Van de Weijer & Leussink, notarissen", is begin 2003 kandidaat-notaris mr. J.M.J.H. Hendriks benoemd tot notaris en opereert het kantoor onder de naam: "Van de Weijer · Leussink · Hendriks · notarissen".

 • 2008

  Per 1 april 2008 is notaris van de Weijer eervol ontslagen in verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd. Het bereiken van die leeftijd bracht destijds wettelijk met zich mee dat het ambt van notaris niet meer uitgeoefend mocht worden.

 • 2011
  Leussink & Hendriks notarissen

  Sinds 1 juli 2011 gaat het kantoor verder onder de naam "Leussink & Hendriks notarissen".

 • 2013
  Hendriks & Fleuren Zuyd notarissen

  Per 15 april 2013 treedt het kantoor naar buiten onder de naam "Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen".

 • 2013
  Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen

  Vervolgens gaat kantoor, sinds het eervol ontslag van mr. C.J. Leussink per 1 januari 2014 in verband met het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd in 2013 verder als "Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen".

Op dit moment zijn er naast de twee notarissen, vier kandidaat-notarissen en diverse gediplomeerde notarisklerken aan het kantoor verbonden.

Het kantoor is in staat om alle mogelijke diensten te leveren die u van een notaris verwacht en staat er borg voor dat alle aan haar verleende opdrachten met de grootst mogelijke zorg en aandacht worden voorbereid en afgerond. Niet voor niets wordt Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen getypeerd als een ‘betrouwbaar en efficiënt’ kantoor, dat u op zeer korte termijn van dienst kan zijn en waarbij kwaliteit vanzelfsprekend in één adem wordt genoemd.

Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen heeft in de meest uiteenlopende (notariële) vakgebieden de nodige expertise in huis. Iedere particulier of ondernemer kan bij ons rekenen op een luisterend oor, zonodig van één of meer specialisten.