Personen & familierecht

Bij alle facetten in uw leven staat de notaris voor u klaar. Onderwerpen als samenwonen, trouwen, kinderen krijgen, scheiden en ook overlijden hebben naast emotionele gevolgen ook tal van juridische en financiële gevolgen.

Vraag offerte aan Contact opnemen

Samenwonen met een samenlevingscontract

Voor samenwonende partners zijn er nagenoeg geen wettelijke regels die bescherming bieden bij scheiding of overlijden. De samenwoner zonder contract kan in dat soort gevallen voor vervelende verrassingen komen te staan. Bijvoorbeeld uit huis worden gezet door de schoonfamilie of uw eigen kinderen, omdat u geen wettelijk erfgenaam van uw partner bent. Daarnaast heeft u geen recht op nabestaandenpensioen bij overlijden van uw partner en kunt u geen aanspraak maken op financiële compensatie na scheiding, voor de jaren dat u als partner voor het huis en de kinderen heeft gezorgd.

Het maken van een samenlevingscontract biedt verschillende voordelen. U kunt hierin onderlinge afspraken maken over de hoe de kosten van de huishouding worden verdeeld, of u uw spaargeld wilt delen, of juist niet, dat u recht heeft op terugbetaling van het privégeld dat u besteed heeft aan de gezamenlijke woning, dat u recht heeft op nabestaandenpensioen en aan wie de gezamenlijke woning toekomt, indien een van u beiden overlijdt. Al deze afspraken worden vastgelegd in de notariële akte. Een samenlevingscontract kan daarnaast ook nog fiscale voordelen voor u opleveren. Denk aan de grote vrijstelling voor de erfbelasting die geldt voor samenwoners met een samenlevingscontract, of het fiscaal partnerschap voor de inkomstenbelasting.

Trouwen of een geregistreerd partnerschap

Het klinkt misschien niet zo romantisch, maar het huwelijk/geregistreerd partnerschap is een instituut waaraan de wet allerlei rechten én plichten verbindt.
Door te trouwen gelden in één klap al die wettelijke regels voor u. U en uw partner worden bijvoorbeeld elkaars erfgenaam, u krijgt recht op elkaars pensioenopbouw, er ontstaat een beperkte gemeenschap van goederen waardoor vermogen gedeeld moet worden, en er ontstaat een zorgplicht voor elkaar (denk aan het recht op partneralimentatie bij scheiding).

Als u het juist anders wilt regelen dan kan dat ook. Voor samengestelde gezinnen is de wettelijke regeling vaak niet gewenst. Maar ook met het oog op ondernemersrisico's en het behoud van eigen vermogen kan een afwijkende regeling bij huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden getroffen worden. Uw adviseur in dezen is bij uitstek de notaris.

Algemene volmacht / Levenstestament

Het kan ook u zomaar gebeuren: op een bepaald moment in uw leven kunt u zelf niet meer uw eigen beslissingen nemen of wordt u steeds afhankelijker van de hulp van anderen. Wie zorgt dan dat uw belangen goed worden behartigd? Een bewindvoerder die onder toezicht van een kantonrechter handelt, of wenst u liever zelf iemand aan te wijzen die u daarvoor volmacht verleent? Door het opmaken van een levenstestament kunt u problemen voorkomen en kunt u een of meerdere personen die u vertrouwt aanwijzen om namens u beslissingen te nemen.

Testamenten en overlijden

Wie krijgt na uw overlijden uw bezittingen? De wet wijst aan wie uw wettelijke erfgenamen zijn, maar is dit ook uw wens en is daar alles mee geregeld? De wet regelt niet alles in detail, en iedere situatie is verschillend. De notaris kan daarin maatwerk leveren door het maken van een testament. Hierin regelt u onder meer wie uw erfgenamen zijn, wie uw nalatenschap kan afwikkelen, wie de zorg voor de kinderen op zich neemt én, niet onbelangrijk een zo gunstig mogelijke fiscale constructie voor de erfbelasting.

Na het overlijden kan het zijn dat de bank of andere instanties een verklaring van erfrecht verlangen. Met een verklaring van erfrecht kan ook de woning van een overledene op naam van erfgenamen gesteld worden bij het kadaster. Ook hier kunnen wij u van dienst zijn.
Ook het afwikkelen van nalatenschappen, estate planning, het verzorgen van papieren schenkingen en het doen van aangiften erf- en/of schenkbelasting behoren tot het werkveld van uw notaris.

Wilt u teruggebeld worden door een van onze specialisten?

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*