Disclaimer

Hoewel de uiterste zorg is besteed aan de inhoud van deze website aanvaardt Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen geen enkele aansprakelijkheid voor de onvolledigheid of onjuistheid van deze website, noch voor de gevolgen daarvan. Op de informatie op deze en andere pagina’s kan dan ook nimmer een beroep worden gedaan indien de toepassing van deze informatie tot enige vorm van schade zou leiden.