Opkoopbescherming gemeente Heerlen

In gemeente Heerlen geldt vanaf januari 2024 een zogenaamde opkoopbescherming. Indien u de aangekochte woning niet zelf gaat bewonen, dient u erop bedacht te zijn dat de gemeente een (opkoop)beschermingsregeling kent die de koop van een woning voor verhuur niet toestaat zonder vergunning. Ook in andere gemeenten kunnen soortgelijke regelingen van toepassing zijn. U dient voorafgaand aan de aankoop van de woning hierop bedacht te zijn. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de betreffende gemeentelijke regelingen.

Onderstaande link voor meer informatie:
Document Heerlen – Hvv 2024 – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)